Stručni kongres – program

Cybex, Biodex, Isomed 2000.  Izokinetika  –  budućnost rehabilitacije!” 

Kontakt i prijava: marketing@reha.hr
Datum: 21.09.2016
Program:
Praktični dio u poliklinici Rehabilitacija Nova:
15:30 Praktični dio na aparatima u poliklinici Rehabilitacija Nova (1 h)
Nastavak u hotelu Sliško:
16:15 Sanacija hondromalacije patele tapingom – Dinko Kolarić Doktor Medicine, Spec. 
          Fizikalne Medicine i Rehabilitacija, predavanje + pitanja (1h)
 
(Pauza 10min)
 
17:25 Uloga izokinetike u rehabilitaciji sportskih ozljeda – Dr. Tomislav Cerovečki,     
          Ortoped predavanje + pitanja (1h)
(Pauza 10 min)
18:35 Primjena izokinetičke dijagnostike i izokinetičkih terapija kod fizijatriskih i
           ortopedskih bolesnika – Ana Ružić Mag. Kineziologije u kineziterapiji, predavanje + pitanja (1h)
19:35 Fingerfood i networking  (1h)

Miroslav Janković
M: 098 1771 051

Related Articles