Novi doktor u našoj Poliklinici Prof.dr.sc. Anton Tudor

 Prof.dr.sc. Anton Tudor,

 dr.med. ortoped specijalist, subspecijalist  traumatologije lokomotornog sustava i  dječje                ortopedije.

 Matični broj znanstvenika: 216533

 MEDICINSKA IZOBRAZBA:

Medicinski fakultet, Sveučilište u  Rijeci 1973.-1979. studij medicine – Medicinski fakultet, Rijeka; diplomirao 28.prosinca, 1979.

Medicinski fakultet, Sveučilište u  Zagrebu poslijediplomski studij iz ortopedije na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, obrana magistarskog rada 27.travnja, 1993.g.

 Medicinski fakultet, Sveučilište u  Zagrebu, 22. prosinca,1987.: položio specijalistički ispit iz Ortopedije na Klinici za ortopediju Šalata

 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci  : obrana doktorske disertacije
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci  prosinca 2008.: znanstveni suradnik
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci  rujna 2009: viši znanstveni suradnik
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci  ožujka 2009.:docent
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci  srpnja 2013.:izvanredni profesor
 • Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci lipnja 2018.: redoviti profesor
 • Fakultet zdravstvenih studija , Sveučilište u Rijeci 2018.: redoviti profesor
 • Uža specijalnost iz dječje ortopedije –1. lipnja 2009.
 • Uža specijalnost iz traumatologije lokomotornog sustava – 26.ožujka 2013.

SADAŠNJE RADNO MJESTO:

Pročelnik odjela na Klinici za ortopediju i traumatologiji, Lovran.

Redoviti profesor na Katedri za ortopediju i fizikalnu medicinu, Medicinskog fakulteta, Sveučilišta u Rijeci i na Katedri za kliničke medicinske znanosti II, Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci, Sveučilišta u Rijeci (u mirovini)

Objavio brojne znanstvene radove  u časopisima koji su indeksirani u SCIE i CC bibliografskim bazama podataka  kao i u časopisima indeksiranim u ostalim relevantnim bazama podataka

Autor je tri sveučilišna udžbenika:

 • Anton Tudor, Branko Šestan i suradnici. Dječja ortopedija. Medicinska naklada-Zagreb,2012.Sveučilišni udžbenik; Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Anton Tudor, Tomislav Mađarević i suradnici. KUK. Medicinska naklada-Zagreb,2018.Sveučilišni udžbenik; Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci
 • Anton Tudor, Marko Bergovec, Zdenko Ostojić i suradnici. ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA Medicinska naklada-Zagreb (tiskanje u tijeku). Sveučilišni udžbenik; Medicinski fakultet, Sveučilište u Rijeci

Kao mentor učestvovao u izradi brojnih diplomskih/završnih radova kao i pri izradi više doktorskih radova.

Član je ispitne komisije na brojnim specijalističkim ispitima iz ortopedije i traumatologije kao i više ispita iz užih ortopedskih specijalizacija (dječje ortopedija i traumatologije lokomotornog sustava) sve po rješenju Ministarstva zdravstva RH.

Također po rješenju Ministarstva zdravstva RH bio dugogodišnji glavni mentor mnogim specijalizantima iz ortopedije i traumatologije u RH.

SPORTSKI  CV

Kao učitelj i demonstrator skijanja dugogodišnji je član HZUTSa kao i ispitne komisije  HZUTSa (Hrvatski zbor učitelja i trenera sportova na snijegu).

Related Articles